annonse

Færre på Geilo-kino

Magnus Lindahl

Geilo kino hadde 3500 besøkande i 2018.

Det er ein liten nedgang samanlikna med 2017. To årsaker som blir trekt fram i årsmeldinga til Hol kommune er filmutvalet og dårlegare besøk i høgtidene. Kinoen har også vist film for pensjonistar og skulane gjennom året.

annonse