annonse

Det går an å nyte omvegar til fjells

FØREBILETET
FØREBILETET: Ein fottur på Hardangervidda med Claus Helberg førte til 34 års teneste i Den Norske Turistforening. (Foto frå boka).
BOKA
BOKA: Omveier. Fjellturer i pionerenes fotspor. Per Roger Lauritzen Turbok Font.

+ Gjennom eit rimeleg langt friluftsliv er det ofte omvegane som har blitt snarvegane til dei gode naturopplevingane, skriv Per Roger Lauritzen i den nye boka si, «Omveier, fjellfurer i pionerenes fotspor».

  • Sigmund Krøvel-Velle


annonse