annonse

70 år med hovud, hjarte, hender og helse

Birgit Skjervheim, Sara Tormodsgard, Sara-Marie Sørbøen, Gunhild Skjervheim, Anne Lundsgaard Aas, Øyvor Lappegård, Mayliss Sørbøen. I midten frå venstre
4h: Stein Erik Holto Roen, Savannah Reshmadatter Roen, Syver Brattabø Torgersen, Nils Ola Kolbjørnsgard, Aslak Torgersen Kronholm, Anders Lundsgaard Aas, Hilde Mari Kolbjørnsgard, Linda Lundsgaard Lauridsen, Vigdis Brekko Sørbøen, Hilde-Kristin Buøen Øynebråten. Framme frå venstre: Giovanni Sando Dallo, Sigve Torgersen Kronholm, Harald Emil Lieng Bryplass, Fabian Tormodsgard Røv, Torkel Kind Kvelprud, Olai Brattabø Torgersen, Maren Helene Kolbjørnsgard, Alexandra Roen og Ida Bøygard. Sindre og Åmund Arnegard manglar på bilete. (Foto: )
Frå starten
Frå starten: Torbjørn Opsata (80) var ein av dei første aspirantane i Samklang 4H. Han var 10 år då han starta i klubben. Her sit han å les gamle møtereferat. (Foto: )
Oppgåver
Oppgåver: Torbjørn studerer 4H-oppgåvene. (Foto: )
Styret
Styret: Kasserar Sara Tormodsgard, leiar Birgit Skjarmheim og sekretær Sara Marie Sørbøen. Alle jentene har oppnådd plaketten. (Foto: )
Jubileum
Jubileum: Ei gruppe 4H-ara og klubbrådgjevar, Hilde Mari Kolbjørnsgard har hatt jubileet som 4H-prosjekt i år. Dei laga eit jubileumshefte med historia til klubben, inkludert mange bilete. (Foto: )
Glad
Glad: 4H-instruktør i 4H Buskerud, Hilde-Kristin Buøen Øynebråten og klubbrådgjevar i Samklang 4h, Hilde Mari Kolbjørnsgard og Linda Lundsgaard. (Foto: )
Bok
Bok: Bilete frå jubileumsheftet. «Torbjørn og Knut Opsata. Me sykla frå Ål til Gol på leir med all bagasje. Det var også med nokon jenter frå klubben og nokon frå Leveld 4H» står det. Torbjørn sit bakerst. (Foto: privat)

+ Frå etterkrigstid til høgteknologi: Samklang 4H er like aktuell.

Cecilie Skogheim


annonse