Truleg avgjerd i morgon om vidare korona-tiltak

Helseminister Bent Høie har sagt til NRK at det mest truleg vil kome ein konklusjon på dei kraftigaste korona-tiltaka tysdag.

Det betyr at det vil kome ei avklaring på om dei strenge tiltaka som no er innført, som stenging av skuler og barnehagar, skal fortsetje.