– Kommunane må delta i dugnaden

NHO Viken Oslo har sendt brev til alle ordførarane.

Her bli det lista opp ei rekke tiltak som bidra til å hjelpe lokale bedrifter gjennom koronakrisa.

– Også kommunane må bidra i dugnadsarbeidet, understrekar regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli overfor Hallingdølen.

Dette er tipunktlista NHO har sendt ordførarane som kommunane kan gjera:

1. Inviter private aktører til samarbeid om å levere tjenester.

2. Betal for bestilte arrangementer til hoteller og lignende.

3. Gjennomfør igangsatte og fremskynde planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter, med smitteverntilpasninger om nødvendig.

4. Dersom prosjekter utsettes, omdisponere vedlikeholdsarbeid til skoler og andre offentlige bygg som nå står tomme fremfor å sende håndverkere hjem fra andre offentlige bygg.

5. Boliger må fortsatt bygges – innfør en enklere og digital byggesaksbehandling nå

6. Sørg for at din kommune har like regler som de øvrige kommunene på følgende: Arbeidstakere må fritt kunne krysse kommunegrenser for å komme til og fra arbeidsstedet

7. Sørg for digitale læringsmuligheter i skolen og for at skoleelevers eksamener, nødvendige papirer og andre forhold knyttet til søknadsfrister for videregående skole ikke blir unødig skadelidende.

Artikkelen held fram under annonsen.

8. Legg til rette for alternativ transport til jobb for eksempel på sykkel slik som Oslo kommune har gjort ved å sette ut bysykler to uker før opprinnelig oppstartsdato.

9. Ta næringslivet med på råd dersom dere skal lage krisepakker eller sette i gang tiltak.

10. Og til fylkeskommunen: Tilrettelegg for lærlinger som ikke kan fortsette i bedrift: Ta dem inn i egen virksomhet eller på annen måte lag et alternativt opplegg for dem.