annonse

+

Arveleg belasta

Betty-Karin kjempar med hud og hår for det gode samfunn. Ho føler ansvar. Eit velferdssamfunn kjem ikkje av seg sjølv.

16. nov. 2018