annonse

FORNØGD +

Ål haustar ros frå sjukepleiarforbundet:

– Derfor føler eg meg trygg på jobb

Ål sørgjer for at dei til kvar tid har mange sjukepleiarar på jobb. Det er Ninni Dypedokk glad for i ein hektisk sjukepleiarkvardag.

22 t

Slutta +

Står utan folkehelsekoordinator:

Kva med folkehelsa, Nes?

Same dag som Nes-politikarane vedtok handlingsplanen for folkehelse slutta folkehelsekoordinatoren.

17 t