annonse

Ytring

Sterke ord

Menneske nyttar ord. Mange ord. Kommunikasjon er viktig. Med våre ord kan me skape glede og irritasjon. Dei kan byggje opp og rive ned. Ord kan skape sår som ein ber med seg gjennom livet. Og ord kan leggje seg i sinnet som eit varmt minne.

5 t

Fagskule +

Grønt lys for fagskulen

Hovudutvalet for utdanning i Buskerud fylkeskommune har sagt ja til å etablere fagskule for reiseliv på Geilo.

2 t

Handelssenteret i Hallingdal +

Omsetninga aukar:

Varehandelen i kraftig vekst

Samtidig som det kjem enormt med fritidsbustader i Hallingdal, har varehandelen skote i vêret. I Flå har omsetninga per innbyggar auka med over 100.000 kroner dei siste ni åra.

11 t