annonse
Flybase i Bjørkeskogen

Militære treningsfly på Tisleifjorden:

Kald krig