annonse

Blir ny toppsjef på Geilo

Jobbyte
Jobbyte: Andreas Smith-Erichsen, vil ved årsskifte gå frå jobben som dagleg leiar i Skistar Hemsedal til tilsvarande jobb i Geilo Holding AS. (Foto: Arkiv)

Andreas Smith-Erichsen (52) skal leie alpinutviklinga på Geilo. Han blir sjef for Geilo Holding AS frå årsskiftet.

  • Bernt Ivar Bergum

Dagleg leiar i Skistar Hemsedal skiftar jobb. Frå 1. januar 2018 blir Andreas Smith-Erichsen dagleg leiar i Geilo Holding AS, selskapet som går først i utviklinga av Geilo som reisemål.

- Andreas er ein av dei med størst kompetanse i Norden på alpine destinasjonar, seier styreleiar Arne Pålgardhaugen i ei pressemelding. Geilo Holding lyste ut etter CEO (Chief Executive Offiser - dagleg leiar) i august.

- Imponert over optimismen

Geilo Holding AS eig Geilo skisenter og ein stor del eiendomsareal for utvikling av fritidseigedom.

Eigarane i Geilo Holding AS, Fredensborg AS og Kikut Eiendom AS, er svært godt nøgde med å få Smith-Erichsen på laget.

Han har dei siste 14 åra arbeidd i SkiStar Hemsedal, først som driftsjef og dei siste fire åra som øvste leiar. No blir han sentral for det som er tenkt å bli ei storsatsning på Geilo dei neste åra.

- Eg er imponert over den optimismen som viser seg på Geilo om dagen. Geilo er ei tradisjonsrik storheit med eit betydeleg potensial, seier Smith-Erichsen i den same meldinga.

Han legg til at kombinasjonen av alpin utvikling og eigedom er ein suksessfaktor.

- Ved å setje den alpine utviklinga i fokus når ein skal utvikle eigedom, vil Geilo stå fram som ein meir funksjonell og moderne alpindestinasjon.

- Rett mann på rett plass

Håvard Staff Brenno, som representerer Fredensborg AS i styret, snakkar i store bokstavar. Han meiner ein av grunnsteinane for ei ny storheitstid er kome på plass, med Smith-Erichsen i førarsetet.

- Å få inn ein ressurs av Andreas’ kaliber er av avgjerande betydning for vår framoverlente satsing på Geilo. Med Andreas på laget har me fått rett mann på rett plass for å ta grep for ei langsiktig og heilskapleg destinasjons- og reiselivsutvikling av Geilo, uttalar han.