annonse

Informasjonskapslar

Hallingdølen kan nytta informasjonskapslar («cookies») og anna teknologi som loggar opplysningar om bruk av tenestene og nettstaden for å analysere brukarmønster, for å tilpassa tenester og annonsering og for å hugse innloggingsdetaljer. Informasjonskapslar er tekstfiler som nettstaden lagrar på di datamaskin. Filene kan berre lesast av Hallingdølen og av deg sjølv.

Du kan hindra at informasjonskapslar blir lagra på datamaskina di ved å endre innstillingane i nettlesaren. Blokkering av informasjonskapslar kan påverka funksjonalitet og kvaliteten på nettstaden og tenestene.

Når nettlesaren din er førehandsinnstilt til å godta informasjonskapslar ser Hallingdølen dette som eit samtykke. Du kan trekkja tilbake ditt samtykke ved å endra innstillingane i nettlesaren. Det kan medføra at nettstaden og tenestene våre ikkje fungerer optimalt.

Kva informasjon loggar me?

Statistikk over besøk:
Informasjonskapslar blir nytta for å sjå korleis du navigerer på nettstaden, om du har besøkt nettstaden tidlegare, tidspunkt for besøket samt kva nettstad du kom frå, teknisk informasjon om di eining, internett-tilkopling og geografisk posisjon, informasjon om du skal sendast til mobilutgåve av nettstaden eller ikkje, unik id på deling av artiklar ved hjelp av delingsknappar og for å sjå statistikk på videoavspeling.

Abonnement:
Informasjonskapslar blir nytta for å halda deg innlogga på nettsida og for å presentera personleg informasjon frå ditt abonnement. Det blir også nytta informasjonskapslar for å hugse brukarnamn og passord om du nyttar den valfrie «Hugs meg»-funksjonen ved innlogging.

Kva informasjonskapslar nyttar me?

PBCSSESSIONID

Unik ID for nettlesersessjonen. Denne er gyldig fram til du avsluttar nettlesaren. Blir nytta av Newscycle Digital (publiseringssystemet / CMS) for å for eksempel lagra forskjellig brukarrelatert informasjon for å hjelpe brukaren å navigere på nettsidene våre, eller for å hugse informasjon som er gitt tidlegare. Denne blir ikkje brukt til statistikk.

Omniture (Adobe Analytics)

Lagrar statistikk frå bruken av nettsida.

TNS Scores

Desse informasjonskapslane er tredjeparts informasjonskapslar som er laga av TNS Gallup / TNS Scores. Dataene blir nytta til offisielle norske trafikktall på web, presentert på sida http://www.tnslistene.no/

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalyseteneste som blir levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics nyttar cookies for å analysere korleis brukarar nytter nettstaden. Informasjonen som blir generert av ein slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstaden, inkludert din IP-adresse, blir sendt til Google og lagra på servere i USA og/eller Europa. Me nyttar «anonymizeIp» (IP Anonymization), ein funksjon som gjer at ein enkeltbrukar ikkje kan identifiserast. Google nyttar denne informasjonen for å vurdera bruken av nettstaden, generere rapporter om aktiviteter på nettstaden for eigaren av nettstaden, samt for å yte andre tenester i tilknytning til aktiviteter på nettstaden og bruk av Internett.

Google kan også overføra denne informasjonen til tredjepartar om dette kreves iht. lov eller i tilfeller der tredjepartar behandlar informasjonen på vegne av Google. Google vil ikkje kopla di IP-adresse med anna informasjon Google har.

Hallingdølen nyttar Google Analytics for å analysera bruken av nettstaden. Me får informasjon om kva sider som er mest besøkt, kvar brukarane kjem frå, på kva tidspunkter sidene er mest besøkt, om lag kor lenge brukarane er på sida,  m.m.

Meir informasjon om Google Analytics informasjonskapslar.

AddThis

Desse informasjonskapslane er tredjeparts informasjonskapslar som er laga av AddThis. Dei lar brukarar dela innhald via nettstader for sosiale medier, samt e-post. Dersom du nyttar delefunksjonen, kan AddThis lagra ein informasjonskapsel på eininga di for å gjera det enklare å nytta tenesta neste gong. Berre vilkårleg genererte tall blir lagra. Ingen personlig eller identifiserande informasjon blir lagra.

Informasjonskapslar ifm AddThis er tredjeparts informasjonskapslar som ikkje blir nytta av Hallingdølen direkte. Hallingdølen nyttar AddThis for å la brukarar av nettstaden dele innhaldet på sidene i sosiale medier, via e-post eller andre digitale kanalar.

Meir informasjon om AddThis behandling av data.

Pure Chat

Pure Chat er systemet nytta for «Chat med oss», som er ei teneste for å kommunisera med tekst mellom brukar og Hallingdølen. Data du tastar inn i Pure Chat-modulen blir lagra på servane til Pure Chat, dette kan inkludere samtale, namn, epost-adresse m.m. Informasjonskapslar blir nytta for å halda samtalen open mens du navigerer rundt på nettstaden, og for å lagra om du har minimert (gøymd) modulen eller ikkje.

Meir informasjon om informasjon lagra av Pure Chat.

cb-enabled

Sjekker om du har trykt på «Eg forstår» på advarselen om å ikkje dela innloggingsinformasjonen din med andre. Denne informasjonskapselen og informasjonen i den er berre tilgjengeleg på di eining, og fortel nettstaden ved lasting om den skal visa advarslen på ny, eller om den ikkje skal visast.

user
pwd

Tek vare på brukarnamn (user) og passord (pwd) for innlogging til nettsida om brukaren vel å nytta «Hugs meg»-funksjonaliteten på nettsida.

Våre annonsørar kan dessutan setja tredjeparts informasjonskapslar. Dei har sjølve ansvar for å informera om bruken.

Meir informasjon om informasjonskapslar

Hjå Nettvett.no kan du lesa meir om informasjonskapslar / cookies, korleis du sletter dei frå nettlesaren og korleis du stiller inn nettleseren for å akseptere eller avvise informasjonskapsler/ cookies.